Naudojimo sąlygos

Mes esame „Orbitos” („Orbitos”, „mes”, „mūsų” arba „mus” ), „Orbitos” reiškia įmonę UAB Bitmarket, registruotą Lietuvoje registracijos numeriu 303192943, adresu Rinktinės g. 5, LT-09234 Vilnius, Lietuva.

Prašome atidžiai perskaityti šias toliau pateikiamas sąlygas, nes jos yra sutarties tarp Jūsų ir UAB Bitmarket pagrindas.

JEI NESUTINKATE SU ŠIOJE SUTARTYJE IŠDĖSTYTOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, NESILANKYKITE ŠIOJE SVETAINĖJE IR NESINAUDOKITE ŠIA PASLAUGA.

Skaitmeninis turtas ir paslauga

 1.1 Apie skaitmeninį turtą.

„Orbitoms” nepriklauso ir ji nekontroliuoja pagrindinių programinės įrangos protokolų, kuriais valdomas Skaitmeninių valiutų veikimas. Skaitmeninių aktyvų protokolai gali būti keičiami protokolų taisyklėse, o tokios atšakos gali turėti esminės įtakos Skaitmeninio aktyvo vertei, funkcijai ar pavadinimui.

1.2. Piniginės ir Skaitmeninis turtas.

Už savo pinigines ir Skaitmeninį turtą esate atsakingi patys. „Orbitos” negali sąlygoti sandorių, kuriais Skaitmeninis turtas pervedamas iš Jūsų piniginių.

1.3 Slaptažodžiai ir saugumas.

Esate atsakingi už visų prisijungimo ID, slaptažodžių, privačių raktų, asmeninių identifikavimo numerių (PIN) ir bet kokių kitų kodų, kuriuos naudojate prieigai prie Paslaugos, tinkamą saugumą ir kontrolę. Tik Jūs atsakote už privačius raktus, kuriuos mes Jums pateikiame arba kuriuos Jūs generuojate mūsų piniginėms, ir saugių atsarginių kopijų išsaugojimą. Jūs būsite atsakingi, o Orbitos neprisiims jokios atsakomybės už visą veiklą, kuri vykdoma su Jūsų „Orbitų” paskyra, prie kurios prisijungiama naudojant Jūsų paskyros prisijungimo duomenis, nepriklausomai nuo to, ar Jūs ją patvirtinote, ar ne.

1.4. Tapatybės autentiškumo patvirtinimas

Norėdami užsiregistruoti „Orbitos” paskyroje, turite būti ne jaunesni nei 18 metų arba tokio amžiaus, kurio reikalauja galiojantys teisės aktai. Jūs pateiksite „Orbitoms” ir jos filialams tikslią, aktualią ir išsamią informaciją apie save, kaip reikalaujama registracijos proceso metu arba ateityje. Jūs įgaliojate „Orbitoms” atlikti tokius veiksmus, kurie, jos nuomone, yra būtini Jūsų tapatybei patvirtinti, ir sutinkate, kad „Orbitos” gali tai atlikti pasitelkdama trečiųjų šalių paslaugų teikėjus.

1.5 Mokesčiai

„Orbitos” gali bet kuriuo metu keisti mokesčius ir neprivalo iš anksto pranešti Klientui, tačiau privalo skelbti galiojančius mokesčius savo interneto svetainėje. Nesutapimo atveju teisingas mokesčių tarifas yra tas, kuris rodomas internete.

Klientas supranta mokesčius ir sutinka su jų politika.

1.6 Trečiųjų šalių paslaugos

Trečiųjų šalių paslaugos. Paslaugos gali leisti arba suteikti Jums galimybę sąveikauti su kitomis interneto svetainėmis, paslaugomis ar ištekliais internete arba kitomis mobiliosiomis programėlėmis (toliau – Trečiųjų šalių paslaugos), o kitose Trečiųjų šalių paslaugose gali būti sąveika arba jos gali būti integruotos į Paslaugas. Kai naudojatės Trečiųjų šalių paslaugomis internete, tai darote savo rizika. Šių Trečiųjų šalių Paslaugų mes nekontroliuojame, ir Jūs pripažįstate, kad mes neatsakome ir nesame atsakingi už tokių Trečiųjų šalių Paslaugų turinį, funkcijas, tikslumą, teisėtumą, tinkamumą ar bet kokį kitą aspektą. Bet kokios tokios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad mes ją patvirtiname ar kad mes ir jų operatoriai yra susiję. Taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad mes tiesiogiai ar netiesiogiai neatsakome ir nesame atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius ar tariamai atsiradusius dėl bet kokio turinio, prekių ar paslaugų, prieinamų Trečiųjų šalių paslaugose arba naudojantis jomis, naudojimo ar pasikliovimo jomis.

1.7 Rizika

Jūs pripažįstate, kad naudojimasis Skaitmeniniu turtu, jo tinklais ir protokolais susijęs su rimta rizika. Jūsų pareiga yra susipažinti su visomis rizikomis, susijusiomis su Skaitmeniniu turtu, jo protokolais ir tinklais. Jų yra daug, o aprašant šias rizikas būtų galima užpildyti knygos skyrius. Pavyzdžiui, Skaitmeninio turto vertė gali greitai keistis, netikėtai padidėti arba sumažėti, o gal net nukristi iki nulio.

Paslaugos naudojimas

 2.1 Ryšiai

Mes galime siųsti Jums el. laiškus, susijusius su Paslauga, įskaitant pranešimus, atnaujinimus ir pakeistas Sąlygas.

2.5. Licencija

„Orbitos” suteikia Jums prieigą prie bet kurios iš Paslaugų (pavyzdžiui, mobiliosios programėlės) už tam tikrą mokestį, ši licencija suteikiama su sąlyga, kad Jūs mokate nustatytus mokesčius. Šios Sąlygos nesuteikia Jums jokios licencijos ar leidimo kopijuoti, platinti, modifikuoti ar kitaip naudoti bet kokią taikomųjų programų sąsają, nepaisant jokių kitokių nuostatų. Pagal šias Sąlygas Jums neperduodama jokia nuosavybės teisė ar nuosavybės teisė į bet kokias su Paslauga susijusias turtines teises. Visas teises, kurios Jums aiškiai nesuteiktos pagal šias Sąlygas, „Orbitos” pasilieka sau.

Vartotojo turinys

3.1 Jūsų turinys

Jūs atsakote už turinį, kurį pateikiate ar darote prieinamą per Paslaugą („Vartotojo turinys”) arba kurį pateikia ar daro prieinamą kiti naudotojai. „Orbitos” neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokio Naudotojo turinio ištrynimo, ištaisymo, sunaikinimo, sugadinimo, praradimo, praradimo, neišsaugojimo ar neužšifravimo.

3.2. Atsakomybė

Tik Jūs atsakote už savo Paskyroje vykdomą veiklą ir už tai, kad Jūsų Paskyros informacija būtų saugi. Niekada neturėtumėte skelbti, platinti ar talpinti savo Paskyros prisijungimo informacijos. Negalite naudoti Paskyros informacijos, kurios neturite teisės naudoti, arba siekdami apsimesti kitu asmeniu. Turite nedelsdami pranešti mums apie bet kokius savo teisės naudotis Paslaugomis pasikeitimus (įskaitant bet kokius valstybinių institucijų licencijų pakeitimus ar jų atšaukimą), saugumo pažeidimus ar neteisėtą naudojimąsi Paskyra. Negalite perduoti savo Paskyros kitam asmeniui be mūsų išankstinio raštiško leidimo. Turite galimybę ištrinti savo Paskyrą tiesiogiai arba pateikę prašymą vienam iš mūsų darbuotojų

3.3 Atsakomybės apribojimas

Jūs nesaugosite ir neperduosite netinkamo Naudotojo turinio, įskaitant bet kokį Naudotojo turinį: (a) kuriame yra neteisėtos, šmeižikiškos, grasinančios, pornografinės, įžeidžiančios, šmeižikiškos ar kitokios netinkamos bet kokios rūšies ar pobūdžio medžiagos, (b) kuriame yra bet kokios medžiagos, skatinančios elgesį, kuris gali būti laikomas nusikaltimu, arba (c) kuriame pažeidžiamos kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisės arba teisės į viešumą ar privatumą; (d) kurioje yra arba kuri naudoja programinės įrangos virusus ar kitus kenksmingus ar žalingus kompiuterinius kodus, failus ar programas, pavyzdžiui, Trojos arklius, kirminus, laiko bombas, atšaukimo robotus ar šnipinėjimo programas; arba (f) kuri kenkia, grasina ar priekabiauja prie kito asmens, organizacijos ar „Orbitų”.

Trečiųjų šalių paslaugos

 Paslaugos gali leisti arba suteikti Jums galimybę sąveikauti su kitomis interneto svetainėmis, paslaugomis ar ištekliais internete arba kitomis mobiliosiomis programomis (toliau – Trečiųjų šalių paslaugos), o kitose Trečiųjų šalių paslaugose gali būti Paslaugų, jos gali sąveikauti arba būti integruotos su Paslaugomis. Kai naudojatės Trečiųjų šalių paslaugomis internete, tai darote savo rizika.

Šių Trečiųjų šalių Paslaugų mes nekontroliuojame, ir Jūs pripažįstate, kad mes neatsakome ir nesame atsakingi už tokių Trečiųjų šalių Paslaugų turinį, funkcijas, tikslumą, teisėtumą, tinkamumą ar kitus aspektus.

Tokių nuorodų įtraukimas nereiškia, kad mes jas patvirtiname arba kad esame susiję su jų valdytojais. Taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad mes nesame tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius ar tariamai atsiradusius dėl bet kokio turinio, prekių ar paslaugų, prieinamų trečiosios šalies paslaugose arba naudojantis jomis, naudojimo ar pasikliovimo jomis.

Garantijos atsisakymas

ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKTA INFORMACIJA IR APRAŠYTI PRODUKTAI BEI PASLAUGOS TEIKIAMI TOKIE, KOKIE YRA, IR FS | NYDIG NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI, TINKAMUMO PARDUOTI IR NEPAŽEIDŽIAMUMO GARANTIJOMIS. Be to, šioje svetainėje naudojama mūsų parengta informacija iš vidinių ir išorinių šaltinių, kurie, mūsų nuomone, yra patikimi. Tačiau mes neteigiame, kad ši informacija yra tiksli, išsami ar naujausia. Jūs patys atsakote už bet kokios šioje svetainėje pateikiamos informacijos tikslumo, išsamumo ar naudingumo įvertinimą. „Orbitos” neatsako už bet kokių su šia svetaine susietų ne interneto svetainių puslapių ar kitų svetainių turinį ir neatsako už bet kokią žalą ar sužalojimą, atsiradusį dėl prieigos prie tokio turinio ar naudojimosi juo.Bet kokios nuorodos į kitas svetaines nėra skirtos kaip rekomendacijos ar patvirtinimai, o pateikiamos šios svetainės naudotojams tik patogumo ir informaciniais tikslais.