AML politika

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmu finansavimu politika („PPTF politika“) nustato procesus ir kontrolės priemones, padedančias užkirsti kelią, nustatyti, valdyti ir sumažinti riziką, susijusią su bet kokia neteisėta veikla, ypač pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir tarptautinių sankcijų pažeidimais.

Pinigų plovimas – tai nelegaliai gautų (nešvarių) lėšų šaltinio slėpimo arba užmaskavimo procesas, siekiant, kad jos atrodytų teisėtos (švarios), pavyzdžiui, filtruojant arba “sluoksniuojant” pinigus per finansų sistemą. Todėl finansines paslaugas siūlančios įmonės, kaip ir mūsų, yra nusikaltėlių, bandant atlikti minėtą veiklą, taikinys.

Atsižvelgiant į pinigų plovimo mastą ir poveikį, šalies ir tarptautinius įstatymus, įskaitant Europos Sąjungos direktyvas, buvo sukurtos procedūros kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu.

Mūsų PPTF prevencijos politika apima šiuos dalykus:

 Kliento identifikavimo ir tikrinimo procedūros – turime tinkamas kontrolės priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad žinotume, su kuo užsiimame verslu (angl. Customer Due Diligence (CDD)), paprastai vadinama „Pažink savo klientą“ (angl. Know Your Customer (KYC)), įskaitant sustiprinto deramo patikrinimo (angl. Enhanced Due Diligence (EDD)) priemones klientams, kurie laikomi aukštesnės rizikos.

Nuolatinis (periodinis) deramas klientų tikrinimas (ODD) atliekamas pagal sugeneruotą rizikos lygį Kliento rizikos vertinimo metu.

Sandorių stebėjimas ir nuolatinis stebėjimas – analizuojame duomenis ir operacijų modelius kaip kliento rizikos vertinimo priemonę.

PPTF/atitikties pareigūnas (angl. Money Laundering Reporting Officer (MLRO)) – paskyrėme aukšto lygio PPTF pareigūną, kuris yra atsakingas už atitinkamų įstatymų, taisyklių ir gairių laikymosi ir priežiūrą.

Rizikos vertinimas ir valdymas – kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taikėme rizika pagrįstą požiūrį (angl. Risk Based Approach (RBA)). Tai pasiekiame tiksliai įvertindami savo rizikos profilį, subalansuodami jį su būtinybe optimizuoti finansinio augimo galimybes ir įgyvendindami procesus bei kontrolę, atitinkančią nustatytą riziką. Tai leidžia mums paskirstyti išteklius efektyviausiais būdais.

Duomenų apsaugą ir įrašų tvarkymas – mes tvarkome ir saugome atitinkamus įrašus įstatymų nustatytais laikotarpiais. Mes atsižvelgiam į visus organizacijoms taikomus asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir valdymo reikalavimus.

Reguliavimo ataskaitų teikimas – apie įtartiną veiklą pranešame atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, kaip numatyta įstatyme.

Sankcijų politika – tikriname visus savo verslo santykius pagal Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, JK iždo ir JAV Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.

Darbuotojų patikrinimas ir PPTFP mokymai – visi įmonės darbuotojai praėjo išsamius asmens patikrinimus ir atitinkamus mokymus, susijusius su atitiktimi.

„Orbitos“ neužmezga ir nepalaiko verslo santykių, jei tai yra:

 • Fiziniai asmenys arba juridiniai asmenys kurių naudos gavėjai (angl. UBO) yra įtraukti į vieną ar daugiau sankcijų sąrašų;
 • Klientai, kurie atsisako arba nepateikia savo tapatybę patvirtinančių dokumentų arba yra įtarimų, kad pateikta informacija yra melaginga;
 • Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys (angl. PEP), jų šeimos nariai ir artimi partneriai;
 • Įmonės, išleidžiančios pareikštines akcijas, bendrovės ir subjektai, priklausantys pareikštinių akcijų bendrovėms;
 • Taip pat sudarėme vidinį sąrašą virtualių piniginių adresų, su kuriais verslo santykiai nebus svarstomi.

Taip pat nedirbame su klientais, kurie gyvena arba yra įregistruoti šiose jurisdikcijose:

 • FATF juodojo sąrašo šalys;
 • Labai korumpuotos šalys (Pagal korupcijos suvokimo indeksą);
 • Aukšto pasaulinio terorizmo indekso šalys;
 • Rusijos Federacija, Baltarusija;
 • Šalis ar regionas, kuriam taikomos sankcijos;
 • Pasiliekame teisę atsisakyti užmegzti verslo santykius, pagrįstus didelės rizikos jurisdikcijos ir didesnės rizikos pramonės deriniu.